Zásady ochrany osobních údajů - GÖFI PRINT s.r.o. - kvalitní a rychlý tisk, tiskárna s dlouhou historií
Tiskárna GOFI PRINT s.r.o. s dlouholetou tradicí, pro Vás tiskne již od roku 1991, kvalitní a levný barevný tisk.
tiskárna, barevný, tisk, levně, kvalitně, rychle gofi, print,
3
page-template-default,page,page-id-3,ajax_updown,page_not_loaded,,qode-theme-ver-13.1.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive

Zásady ochrany osobních údajů

Kdo jsme

 

Naše webová adresa je: http://www.gofi.cz – GOFIPRINT s.r.o.

 

Informace o zpracování a ochraně osobních údajů

 

Níže Vám detailně popíšeme, jakým způsobem chráníme a používáme vaše osobní údaje.

Správcem Vašich osobních údajů je společnost: GOFIPRINT s.r.o, se sídlem Ploučnická 1079/22 , Kunratice, 148 00 Praha zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vložka 35157 (dále jako „xxxxxxxxxx“). xxxxxxxx se zavazuje zajistit bezpečí vašich osobních údajů.

Veškeré vaše osobní údaje mohou být použity pouze v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. V případě jakýchkoli žádostí o poskytnutí informace ke zpracování vašich osobních údajů nebo v případě uplatnění vašich práv nás prosím kontaktujte na tel. čísle: 602 203 519 nebo 603 854 470 a nebo na e-mailm,é adrese: gofi@gofi.cz.

Poskytnutím vašich osobních údajů nám udělujete souhlas se zpracováním a správu těchto údajů k účelům a za podmínek stanovených níže. Všechny vaše osobní údaje, které od vás obdržíme, budou shromážděny, uloženy a použity v souladu s platnými právnímy předpisy, zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27 . dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení“) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „zákon“).

 

Jaké údaje shromažďujeme

 

xxxxxxxxx shromažďuje a zpracovává vámi poskytnuté informace naší společnosti:

 1. název firmy, IČ/DIČ , sídlo společnosti
 2. jméno/ příjmení/ titul
 3. poštovní adresa
 4. e-mailová adresa
 5. telefonní číslo
 6. číslo účtu
 7. pozice ve společnosti

 

Za jakým účelem vaše osobní údaje zpracováváme

 

 1. pro účely plnění smluvního vztahu
 2. k zasílání obchodních a marketingových sdělení
 3. k realizaci obchodních aktivit
 4. pro ochranu našich oprávněných zájmů (zejména pro zamezení podvodným jednáním, ve snaze předejít a zabránit porušení našich smluvních podmínek, pro účely vymáhání případných pohledávek a k zajištění ochrany našich zákonných práv)
 5. k plnění našich právních povinností (zejména plnění povinností v oblasti daňové, platební a statistické) po dobu stanovenou příslušnými zákonnými předpisy.
 6. Vaše kontaktní údaje můžeme dále využívat pro zajištění naší vzájemné komunikace a pro účely umožnění výkonu našich práv v souvislosti s ochranou osobních údajů.
 7. data o objednávkách zpracováváme rovněž pro účely plnění účetních, daňových a dalších právních povinností určených zákonem

 

Kde ukládáme Vaše osobní údaje

 

Osobní údaje jsou shromážďovány, zpracovávány a uchovávány výhradně na území České republiky a nedochází ani nebude docházet k jejich předávání do jiných států nebo jiným subjektům za účelem dalšího komerčního využití.

 

Bezpečnost

 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti.

Abychom zabránili neoprávněnému přístupu k nim nebo jejich neoprávněnému Zveřejnění, máme zavedeny vhodné fyzické, elektronické a manažerské postupy pro ochranu a zabezpečení informací. Vaše osobní údaje, které nám poskytnete, budou spravovány systematicky automatickým způsobem za použití automatických a veškerých dalších nástrojů informačního systému. Veškeré osoby, které s Vašimi osobními údaji přichází do styku, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti, která trvá i ukončení pracovního nebo smluvního vztahu k nám.

 

Zpracování vašich osobních údajů a jejich předávání

 

Vaše osobní údaje zpracováváme výhradně v rozsahu daném konkrétní službou nebo účelem zpracování. Jsou k dispozici nejnižšímu možnému počtu zaměstnanců společnosti a dále fyzickým osobám a pracovníkům společností, které jsme angažovali, aby tyto údaje pro nás technicky zpracovávali. Přístupy těchto osob a zpracování vašich osobních údajů třetími stranami, tj. zpracovateli osobních údajů, jsou vždy prováděny na základě smlouvy o zpracování osobních údajů a za podmínek stanovených právními předpisy. Vaše osobní údaje můžeme v případě potřeby předat úřadům a orgánům státní správy.

 

Jaká jsou Vaše práva

 

 1. právo na přístup k vašim údajům a pořízení kopie osobních údajů, které zpracováváme
 2. právo na opravu a doplnění vašich osobních údajů v případě, že zjistíte, že zpracováváme nesprávné nebo nepřesné osobní údaje
 3. právo na výmaz vašich osobních údajů, my tak učiníme pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy a našimi oprávněnými zájmy
 4. právo na omezení zpracování vašich osobních údajů. Na vaši žádost můžeme za určitých , právními předpisy stanovených podmínek omezit nakládání s vašimi osobními daty
 5. právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které zpracováváme z důvodu našeho oprávněného zájmu. Jedná-li se o zpracování kvůli marketingovým účelům, přestaneme tyto údaje zpracovávat, v ostatních případech tak učiníme, nebudeli to v rozporu s platnými právními předpisy
 6. v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobní údajů nebo jiného příslušného dozorového úřadu